Wish Many GEO's
Người yêu, vợ sắp cưới có cần trả tiền để lính Mỹ nghĩ phép

Người yêu, vợ sắp cưới có cần trả tiền để lính Mỹ nghĩ phép

Người yêu, vợ sắp cưới có cần trả tiền, gửi email để lính Mỹ về phép

Cẩn thận với những nhóm lừa đảo giả danh lính mỹ lừa đảo qua mạng

-(does spouse, fiance, “honey” need to pay/email for US military member to take leave/ to visit you? – video in Vietnamese)

–Lính Mỹ Gốc Việt – Nơi nhân tài hội tụ www.LinhMyGocViet.com

–Sailor Family Facebook Page www.facebook.com/LinhMyGocViet –

-Mua hàng giảm giá trên Amazon www.facebook.com/Deals4amazon

–Vach Trần Giả Lính Mỹ Lừa Đảo www.facebook.com/groups/VachTranGiaLinhMyLuaDao

–Gia Đình Lính Mỹ Gốc Việt www.facebook.com/groups/GiaDinhLinhMyGocViet

 

 

AliExpress WW
Lenovo Many GEOs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

AliExpress WW
AliExpress WW