Wish Many GEO's
Gặp gỡ Binh Nhất Kenlong Nguyen – Thủy Quân Lục Chiến Mỹ

Gặp gỡ Binh Nhất Kenlong Nguyen – Thủy Quân Lục Chiến Mỹ

Trong tháng 5, những thành tựu và đóng góp của người dân châu Á và Thái Bình Dương (AAPI) được tôn vinh và công nhận trong cộng đồng quân sự.
Lance Cpl. Kenlong Nguyen, một người Mỹ gốc Việt đến từ San Jose, California, là một nhân viên tuần tra của Văn phòng Nguyên soái, Bộ chỉ huy và Tiểu đoàn Hỗ trợ, Căn cứ Thủy quân lục chiến Smedley D. Butler.
“Tôi gia nhập Thủy quân lục chiến để đền đáp cho đất nước đã giúp tôi và gia đình tôi bằng nhiều cách,” Nguyễn nói. Tôi cũng muốn phát triển bản thân và tôi thích giúp đỡ người khác.
Mục tiêu trong tương lai của Nguyễn là được thăng cấp hạ sĩ và trở thành Nhân viên An ninh Hàng hải, vì một trong những lý do của ông để gia nhập Thủy quân lục chiến là đi du lịch và khám phá thế giới.
(Câu chuyện và hình ảnh của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bởi Cpl. Wong)
 
 
In the month of May, the achievements and contributions of Asian American and Pacific Islanders (AAPI) are celebrated and recognized throughout the military community.
Lance Cpl. Kenlong Nguyen, a Vietnamese American from San Jose, California, is a patrolman with the Provost Marshal’s Office, Headquarters and Support Battalion, Marine Corps Base Smedley D. Butler.
“I joined the Marine Corps to give back to the country that has helped me and my family in so many ways,” said Nguyen. “I also wanted to develop myself as a person and I enjoy helping other people.”
Nguyen’s future goals are to get promoted to the rank of Corporal and to become a Marine Security Guard, as one of his reasons for joining the Marine Corps was to travel and explore the world.
(U.S. Marine Corps story and photos by Cpl. Wong)
 
AliExpress WW
Lenovo Many GEOs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

AliExpress WW
AliExpress WW