Wish Many GEO's
CE2 Vũ Nguyễn, và cuộc tập trận viễn chinh Poseidon’s Watchtower 21 | Marines, Seabees conduct beach reconnaissance

CE2 Vũ Nguyễn, và cuộc tập trận viễn chinh Poseidon’s Watchtower 21 | Marines, Seabees conduct beach reconnaissance

Poseidon’s Watchtower là cơ hội để diễn tập phối hợp của Hải quân và EABO – Expeditionary Advanced Base Operations, với Thủy quân lục chiến và Thủy thủ từ Tiểu đoàn hỗ trợ đổ bộ số 3 và Tiểu đoàn hỗ trợ kỹ sư số 9 làm việc cùng với NMC-4 Naval Mobile Construction Battalion Sailors, được gọi là Seabees, để mô phỏng lại và thiết lập các căn cứ viễn chinh tiên tiến trên quần đảo của Ukibaru và Irisuna ngoài khơi Okinawa, Nhật Bản

Poseidon’s Watchtower serves as an opportunity to rehearse both Naval integration and EABO, with Marines and Sailors from 3rd Landing Support Battalion and 9th Engineer Support Battalion working alongside NMCB-4 Sailors, known as Seabees, to simulate reconnoitering and establishing expeditionary advanced bases on the islands of Ukibaru and Irisuna off the coast of Okinawa.

Trong cuộc tập trận, Thủy quân lục chiến với Tiểu đoàn hỗ trợ đổ bộ số 3 và Tiểu đoàn hỗ trợ kỹ sư số 9 sẽ cùng hỗ trợ một đội Seabees của Hải quân xây dựng một boongke chính trên Đảo Irisuna, cùng với các boongke mồi phân tán trên khắp hòn đảo. Vật liệu và thiết bị xây dựng sẽ được cung cấp thông qua tàu chiến đổ bộ và thủy phi cơ đổ bộ đệm khí, điều này sẽ cho phép Seabees và Tiểu đoàn hỗ trợ đổ bộ số 3 thực hiện các hoạt động ven biển với các lực lượng lớn hơn của Hạm đội 7 ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ngoài ra, Thủy quân lục chiến từ Phi đội Trực thăng Hạng nặng 462 sẽ hỗ trợ vận chuyển thiết bị và vật liệu đến và đi từ đảo Irisuna thông qua thang máy treo bên ngoài của máy bay CH-53 Sea Stallion.

During the exercise, Marines with 3rd LSB and 9th ESB will support a contingent of Navy Seabees constructing a main bunker on Irisuna Island, along with decoy bunkers dispersed across the island. Construction materials and equipment will be delivered via amphibious warships and landing craft air cushion hovercraft, which will allow the Seabees and 3rd LSB to exercise littoral operations with the greater 7th Fleet forces in the Indo-Pacific. Additionally, Marines from Marine Heavy Helicopter Squadron 462 will support transportation of equipment and materials to and from Irisuna island via CH-53 Sea Stallion aircraft external sling lifts.

“Poseidon’s Watchtower mang đến cho lực lượng viễn chinh hải quân một cơ hội tuyệt vời để hoàn thiện các kỹ năng chiến đấu …”

“Poseidon’s Watchtower gives the naval expeditionary forces an outstanding opportunity to refine naval concepts…” – Lt. Cmdr. Troy Bischak, NMCB-4 operations officer

 

 

Trên ảnh bìa là Hải quân Hoa Kỳ trung sĩ CE2 Vũ Nguyễn, trái, thợ điện xây dựng và trung sĩ BU2 William Whitmire, thợ xây, cả hai cùng Tiểu đoàn Xây dựng Cơ động Hải quân (NMCB) 4, đang khảo sát Đảo Ukibaru, Nhật Bản trong cuộc tập trận Poseidon’s Watchtower  ở Okinawa, Nhật Bản, ngày 9 tháng 6 năm 2021. Lính thủy đánh bộ từ 3D Marine Logistics Group (MLG) và Thủy thủ Hải Quân từ Tiểu đoàn Xây dựng Cơ động Hải quân Naval Mobile Construction Battalion 4 (NMCB) và UCT-2 đã tiến hành trinh sát đảo để trau dồi kỹ năng đánh giá địa hình để phù hợp với việc hỗ trợ các hoạt động hàng hải. Naval Mobile Construction Battalion 4(NMCB-4) được triển khai ở trên khắp khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và Hoa Kỳ, sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động tác chiến lớn, tình báo khu vực, hỗ trợ nhân đạo và các hoạt động cứu trợ thảm họa. UCT-2 cung cấp khả năng hỗ trợ tấn công đổ bộ của Lực lượng Thủy quân Lục chiến, hỗ trợ phục vụ chiến đấu trên bờ và xây dựng, kiểm tra, sửa chữa và bảo trì các cơ sở trên biển, hỗ trợ các hoạt động của Hải quân và Thủy quân lục chiến. (Ảnh của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ của Trung sĩ Hailey D. Clay)

U.S. Navy CE2 Vu Nguyen, left, construction electrician, and BU2 William Whitmire, builder, both with Naval Mobile Construction Battalion (NMCB) 4, survey Ukibaru Island during exercise Poseidon’s Watchtower on Okinawa, Japan, June 9, 2021. Marines with 3d Marine Logistics Group (MLG) and Sailors with Naval Mobile Construction Battalion (NMCB) 4 and UCT-2 conducted a reconnaissance of the island to hone their skills in assessing terrain for suitability of supporting maritime operations. NMCB-4 is forward deployed throughout the Indo-Pacific region and United States, ready to support major combat operations, theater security, humanitarian assistance and disaster relief operations. UCT-2 provides a capability to support a Fleet Marine Force amphibious assault, subsequent combat service support ashore, and construction, inspection, repair and maintenance of ocean facilities in support of Navy and Marine Corps operations. (U.S. Marine Corps photo by Sgt. Hailey D. Clay)

 

Trong khi đó, trên đảo Ukibaru, một đội trinh sát kỹ sư của Lực lượng Thủy quân Lục chiến-Hải quân sẽ thăm dò lại hòn đảo và tiến hành khảo sát thủy văn với các thợ lặn Hải quân từ Đội Xây dựng Dưới nước 2. Thử nghiệm này sẽ đánh giá thêm sự hỗ trợ cần thiết để thiết lập một điểm tiếp nhiên liệu và tiếp tế hàng hải viễn chinh trong tương lai cho các tàu chiến đổ bộ, các phương tiện dưới đáy biển không người lái và Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động M142.

Meanwhile, on Ukibaru island, a Marine Corps-Navy engineer reconnaissance team will reconnoiter the island and conduct hydrographic surveys with Navy divers from Underwater Construction Team 2. This experimentation will further assess the support required to establish an expeditionary maritime refueling and resupply point for future light amphibious warships, unmanned undersea vehicles, and M142 High Mobility Artillery Rocket Systems.

 

 

U.S. Navy Sailors with Underwater Construction Team (UCT) 2 attach a NORBIT Wide Band Multibeam Sonar (WBMS) system to a Marine Corps Combat Rubber Reconnaissance Craft (CRRC) during exercise Poseidon’s Watchtower on Ukibaru Island, Okinawa, Japan, June 9, 2021. Marines with 3d Marine Logistics Group (MLG) and Sailors with Naval Mobile Construction Battalion (NMCB) 4 and UCT-2 conducted a reconnaissance of the island to hone their skills in assessing terrain for suitability of supporting maritime operations. NMCB-4 is forward deployed throughout the Indo-Pacific region and United States, ready to support major combat operations, theater security, humanitarian assistance and disaster relief operations. UCT-2 provides a capability to support a Fleet Marine Force amphibious assault, subsequent combat service support ashore, and construction, inspection, repair and maintenance of ocean facilities in support of Navy and Marine Corps operations. (U.S. Marine Corps photo by Sgt. Hailey D. Clay)

U.S. Marine Corps Cpl. Corey Slayman, a combat engineer with the Littoral Engineer Reconnaissance Team, 9th Engineer Support Battalion, 3d Marine Logistics Group (MLG), posts security for a reconnaissance patrol during exercise Poseidon’s Watchtower on Ukibaru Island, Okinawa, Japan, June 8, 2021. Marines with 3d Marine Logistics Group (MLG) and Sailors with Naval Mobile Construction Battalion (NMCB) 4 and UCT-2 conducted a reconnaissance of the island to hone their skills in assessing terrain for suitability of supporting maritime operations. NMCB-4 is forward deployed throughout the Indo-Pacific region and United States, ready to support major combat operations, theater security, humanitarian assistance and disaster relief operations. UCT-2 provides a capability to support a Fleet Marine Force amphibious assault, subsequent combat service support ashore, and construction, inspection, repair and maintenance of ocean facilities in support of Navy and Marine Corps operations. (U.S. Marine Corps photo by Sgt. Hailey D. Clay)

 

U.S. Marine Corps 1st Lt. Brandon Cavil, officer in charge of the Littoral Engineer Reconnaissance Team, 9th Engineer Support Battalion, 3d Marine Logistics Group (MLG), constructs an after-action report at the command post during exercise Poseidon’s Watchtower on Ukibaru Island, Okinawa, Japan, June 9, 2021. Marines with 3d Marine Logistics Group (MLG) and Sailors with Naval Mobile Construction Battalion (NMCB) 4 and UCT-2 conducted a reconnaissance of the island to hone their skills in assessing terrain for suitability of supporting maritime operations. NMCB-4 is forward deployed throughout the Indo-Pacific region and United States, ready to support major combat operations, theater security, humanitarian assistance and disaster relief operations. UCT-2 provides a capability to support a Fleet Marine Force amphibious assault, subsequent combat service support ashore, and construction, inspection, repair and maintenance of ocean facilities in support of Navy and Marine Corps operations. (U.S. Marine Corps photo by Sgt. Hailey D. Clay)

AliExpress WW
Lenovo Many GEOs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

AliExpress WW
AliExpress WW