Wish Many GEO's

Chính Sách Bản Quyền

Chính Sách Bản Quyền

LínhMỹGốcViệt.com (“chúng tôi”, “của chúng tôi”) tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân khác và yêu cầu, như đã đưa ra trong phần Điều kiện Sử dụng, rằng những người sử dụng trang web: LinhMyGocViet.com hoặc bất kỳ các trang web thành viên nào của chúng tôi (sau đây mỗi trang được gọi là Trang Web) cũng sẽ ứng xử tương tự. Nếu bạn đang sở hữu một thương hiệu và có lý do chính đáng để tin rằng sản phẩm của mình đã bị sao chép trên Trang Web có thể cấu thành vi phạm bản quyền, xin vui lòng thông báo cho ban phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi (ban Bản quyền) và cung cấp những thông tin được yêu cầu dưới đây:

 

Để báo cáo các nội dung mang tính lạm dụng, quấy rối, không phù hợp hoặc những phàn nàn về bảo mật, vui lòng gửi email tới địa chỉ contact@LinhMyGocViet.com hoặc bấm nút thông báo ở mỗi nội dung.”

Thông báo Vi phạm Bản quyền

Để gửi thông báo vi phạm bản quyền , bạn cần gửi một bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ những tài liệu sau đây (vui lòng tham khảo với luật sư hoặc xem Mục 512 (c) (3) của Luật Bản Quyền Kỷ Nguyên Số để xác nhận những yêu cầu này):

  1. Một chữ ký thật hoặc chữ ký điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền đã bị vi phạm.
  2. Nhận dạng các bản quyền được cho là bị vi phạm. Phương thức tốt nhất là gửi cho cho chúng tôi địa chỉ trang web có chứa sản phẩm đã được đăng ký bản quyền.
  3. Nhận dạng tư liệu được cho là đã vi phạm hoặc đối tượng vi phạm cần được tháo dỡ và dừng truy cập, và các thông tin đầy đủ hợp lý cho phép chúng tôi xác định tư liệu này. Vui lòng cung cấp địa chỉ URL qua email để chúng tôi có thể nhanh chóng xác định vị trí của nội dung.
  4. Các thông tin đầy đủ hợp lý cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, như địa chỉ, số điện thoại, và nếu có thể, địa chỉ hòm thư điện tử của bên khiếu nại.
  5. Tuyên bố xác nhận rằng bên khiếu nại có lý do chính đáng để tin rằng việc đối tượng bị khiếu nại sử dụng các tư liệu là không được sự cho phép từ chủ sở hữu bản quyền, đại lý, hay luật pháp.
  6. Tuyên bố xác nhận và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật rằng thông tin trong thông báo là chính xác và rằng bên khiếu nại được ủy quyền đại diện cho bên có sở hữu độc quyền bị vi phạm.

Xin vui lòng lưu ý rằng dưới Mục 512(f) của DMCA, bất kỳ cá nhân nào cố tình tạo các tài liệu giả nhằm biến một tư liệu hoặc hoạt động thành bản quyền đã được đăng ký sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Vui lòng không gửi đến những khiếu nại không chính xác – bạn có thể sẽ phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại xảy ra!

Cũng vui lòng lưu ý rằng những thông tin được cung cấp trong thông báo pháp lý này có thể sẽ được gửi đến người cung cấp những nội dung bị nghi ngờ vi phạm.

Các thông tin bên sở hữu bản quyền sẽ được đăng trên trang NTD Việt Nam thay cho phần nội dung đã bị dỡ bỏ.

Thông báo Phản đối

Quy trình thông báo phản đối được Điều chỉnh bởi Mục 512(g) của Bộ Luật Bản Quyền Kỷ Nguyên số: Một thông báo phản đối gửi cho chúng tôi cần bao gồm những nội dung cụ thể sau đây: (I) Địa chỉ URL cụ thể của nội dung đã bị chúng tôi dỡ bỏ hoặc bị chặn truy cập; (II) tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và tên tài khoản của bạn; (iii) văn bản xác nhận: “Tôi chấp thuận phán quyết của tòa án địa phương tại nơi đặt trụ sở của LinhMyGocViet.com, và sẽ chấp nhận dịch vụ tố tụng từ người khiếu nại.” (iv) tuyên bố: “Tôi xin thề, và chịu trách nhiệm trước pháp luật, rằng tôi có lý do chính đáng để cho rằng các tư liệu bị dỡ bỏ hoặc chặn truy cập là kết quả của sự nhầm lẫn, hoặc tư liệu đó đã bị nhận dạng sai;” và (v) một bản scan chữ ký thật hoặc một chữ ký điện tử có hiệu lực.

Xin vui lòng lưu ý rằng, theo Mục 512(f) của DMCA, bất kỳ người nào cố ý diễn giải sai lệch nhằm chứng minh các tài liệu hoặc hoạt động bị dỡ bỏ hoặc chặn truy cập là do sự nhầm lẫn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi thi hành quy định cho phép chấm dứt tài khoản của những người tái phạm hành vi vi phạm bản quyền trong các hoàn cảnh phù hợp.

AliExpress WW
Lenovo Many GEOs
AliExpress WW
AliExpress WW