Wish Many GEO's

Lính Mỹ lãnh lương bao nhiêu một tháng – Lính Mỹ Gốc Việt Sailor Family

Một anh chàng lính Mỹ gốc Việt giải thích những điều cơ bản về quyền lợi và nghĩa vụ của người lính như tiền lương, tiền trợ cấp cho vợ con, tiền nhà, ngày nghĩ phép, di chuyển, tiền học đại học và cao đẳng. Các bạn xem thêm những video này để tìm hiểu thêm về quân đội và các anh chàng lính Mỹ

Xem tiếp

AliExpress WW
AliExpress WW