Wish Many GEO's
Cuộc đời thiếu tá Diana Tran-Yu, Dược sĩ Hải quân Hoa Kỳ

Cuộc đời thiếu tá Diana Tran-Yu, Dược sĩ Hải quân Hoa Kỳ

Khi còn nhỏ, thiếu tá Diana Tran-Yu đã dũng cảm thoát khỏi sự cai trị của cộng sản ở Việt Nam và tìm thấy tự do ở Hoa Kỳ. Không bao giờ từ bỏ ước mơ trả lại đất nước đã chào đón cô, Diana tự hào là Quản trị viên Chăm sóc Sức khỏe của Hải quân Hoa Kỳ và là mẹ của Một Chuyên gia Tình báo Hải quân.

As a child, LCDR Diana Tran-Yu courageously escaped communist rule in Vietnam and found freedom in the United States. Never giving up on her dream to give back to the country that welcomed her, Diana proudly serves as a Navy Health Care Administrator and as a mother to a Navy Intelligence Specialist.

 

 

Sailor Family – Lính Mỹ Gốc Việt

www. youtube.com/USsailor

www.facebook.com/LinhMyGocViet

Vạch Trần Giả Lính Mỹ Lừa Đảo

www.facebook.com/groups/VachTranGiaLinhMyLuaDao

AliExpress WW
Lenovo Many GEOs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

AliExpress WW
AliExpress WW