Wish Many GEO's
2021 Summer Movies in the Park – San Diego & South California

2021 Summer Movies in the Park – San Diego & South California

We’re back with new movies, new parks and a refreshing twist on outdoor movie screenings. Summer Movies in the Park is launching in 2021 as a hybrid series with showings on lawns, from cars and online via a secret access code. These changes align with public health guidelines and add variety to the movie calendar… so you can truly choose your own movie adventure! Details will be posted shortly. Please check back for updates.

Phim mùa hè trong công viên 2021 – San Diego và Nam California

 

Chúng tôi đã trở lại với những bộ phim mới, công viên mới và sự thay đổi mới mẻ đối với các buổi chiếu phim ngoài trời. Phim Mùa hè trong Công viên sẽ ra mắt vào năm 2021 dưới dạng kết hợp với các buổi chiếu trên bãi cỏ, từ ô tô và trực tuyến thông qua mã truy cập bí mật. Những thay đổi này phù hợp với các nguyên tắc về sức khỏe cộng đồng và thêm sự đa dạng vào lịch phim… để bạn có thể thực sự chọn cuộc phiêu lưu phim của riêng mình! Thông tin chi tiết sẽ được đăng trong thời gian ngắn. Vui lòng kiểm tra lại để cập nhật sau.

Sailor Family – Lính Mỹ Gốc Việt

www. youtube.com/USsailor

www.facebook.com/LinhMyGocViet

Vạch Trần Giả Lính Mỹ Lừa Đảo

www.facebook.com/groups/VachTranGiaLinhMyLuaDao

AliExpress WW
Lenovo Many GEOs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

AliExpress WW
AliExpress WW