Wish Many GEO's
Đang dịch COVID-19, đưa thi hài NS Chí Tài qua Mỹ thế nào?

Đang dịch COVID-19, đưa thi hài NS Chí Tài qua Mỹ thế nào?

Sau khi nghệ sĩ Chí Tài mất do đột quỵ vào ngày 9-12, gia đình anh mong muốn bảo quản lạnh thi hài Chí Tài để đưa sang Mỹ an táng.

Liên quan đến việc đưa thi hài nghệ sĩ Chí Tài qua Mỹ trong thời điểm dịch COVID-19 đang phức tạp trên thế giới, ngày 10-12, BS Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM, cho biết quy định cho phép điều này nhưng phải đúng quy trình xuất cảnh thi hài.

Đang dịch COVID-19, đưa thi hài NS Chí Tài qua Mỹ thế nào? - ảnh 1
Rất đông đồng nghiệp, người ái mộ đứng bên ngoài Trung tâm Pháp y nơi đặt thi hài nghệ sĩ Chí Tài. Ảnh: Cắt từ clip PLO.

Quy trình xuất cảnh thi hài được quy định trong chương 5 Nghị định 89/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

Theo đó, Điều 27 của Nghị định quy định: Thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới phải được khai báo y tế.

Điều 28 quy định: Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt theo quy định, bản chụp giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát (đối với thi thể, hài cốt), giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt, giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt) cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới hoặc qua cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Tiếp đó, Điều 31. Kiểm tra giấy tờ đối với thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới, quy định:

1. Đối tượng kiểm tra: Tất cả các thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới.

2.Các loại giấy tờ kiểm tra: Kiểm dịch viên y tế kiểm tra các loại giấy tờ bao gồm:
a. Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt)
b. Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát
c. Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam
d. Giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt)

Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 15 phút kể từ khi nộp đủ các loại giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này.

 
Trường hợp thi thể, hài cốt có đủ các loại giấy tờ, bảo đảm điều kiện về vệ sinh, vận chuyển theo quy định của Bộ Y tế, kiểm dịch viên y tế cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, kết thúc quy trình kiểm dịch.
 
Điều 32. Kiểm tra thực tế đối với thi thể, hài cốt, quy định: 
Tất cả các thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới phải được kiểm tra thực tế.
Nội dung kiểm tra bao gồm đối chiếu nội dung khai báo y tế với thực tế bảo quản thi thể, hài cốt.
Kiểm tra tình trạng vệ sinh, điều kiện vận chuyển theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi kiểm tra, kiểm dịch viên y tế cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt. Kết thúc quy trình kiểm dịch đối với trường hợp có đủ các loại giấy tờ quy định và bảo đảm điều kiện về vệ sinh, vận chuyển theo quy định của Bộ Y tế.
Trường hợp thi thể, hài cốt không bảo đảm điều kiện về vệ sinh, vận chuyển theo quy định của Bộ Y tế thì áp dụng biện pháp xử lý y tế theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.
Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 1 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ.
 
Điều 33. Xử lý y tế đối với thi thể, hài cốt quy định: 

Đối tượng xử lý y tế: Thi thể, hài cốt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 31, điểm b khoản 3 Điều 32 Nghị định này.

Các biện pháp xử lý y tế: Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, kiểm dịch viên y tế để:

a. Thực hiện hoặc phối hợp với đơn vị có liên quan xử lý y tế theo quy định của pháp luật về mai táng, hỏa táng;

b. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt sau khi hoàn thành việc xử lý y tế quy định tại điểm a khoản này.

Thời gian hoàn thành việc xử lý y tế đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 3 giờ kể từ khi tổ chức kiểm dịch y tế biên giới yêu cầu xử lý y tế. Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà chưa hoàn thành việc xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo gia hạn thời gian xử lý y tế bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian gia hạn không quá 1 giờ kể từ thời điểm có thông báo gia hạn.

AliExpress WW
Lenovo Many GEOs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

AliExpress WW
AliExpress WW